El dia 11 de desembre es publica al DOGC el Decret Llei 50/2020, de 9 de desembre, de mesures urgents per estimular la promoció d’habitatges amb protecció oficial i de noves modalitats d’allotjament en règim de lloguer.

Adjuntem dos documents interns de treball: la refosa de la Llei d’urbanisme i la refosa de la Llei del dret a l’habitatge amb les modificacions introduïdes per aquest Decret Llei.

Aquests dos textos refosos tenen la voluntat de constituir una eina de treball útil per a tots aquells interessats en la matèria, que poden ajudar a treballar amb documents actualitzats de consulta recurrent.

Els decrets llei són disposicions legislatives provisionals, aprovades pel Govern, que tenen una vigència de trenta dies hàbils. Així doncs, cal tenir present que el Decret Llei 50/2020 està vigent però pendent de ratificació i convalidació pel Parlament de Catalunya.

Descarregar Text Refós de la Llei d’urbanisme

Descarregar Llei del dret a l’habitatge