El passat 28 de gener de 2021 el Tribunal Constitucional va estimar en part el recurs d’inconstitucionalitat contra el DL 17/2019, de 23 de desembre, de mesures urgents per a millorar l’accés a l’habitatge.

Adjuntem document intern de treball de la refosa de la Llei del dret a l’habitatge. Aquest text refós té la voluntat de constituir una eina de treball útil per a tots aquells interessats en la matèria, que pot ajudar a treballar amb documents actualitzats de consulta recurrent.

En el següent link podeu descarregar la Llei 18/2007 del dret a l’habitatge amb els articles declarats inconstitucionals i nuls pel Tribunal Constitucional.

Descarregar Llei del dret a l’habitatge