PROMO Assessors Consultors participa en el Seminari Tècnic Local 2021 organitzat per la Federació de Municipis de Catalunya a l’auditori de l’Institut d’Educació Contínua de la Universitat Pompeu Fabra.

La ponència va centrar-se en els límits actuals del marc legal urbanístic a l’hora d’abordar els continguts econòmics de les actuacions urbanístiques, i quins mètodes i variables socioeconòmiques i ambientals podem incloure en l’anàlisi del planejament urbanístic per avançar en la presa de decisions d’inversions públiques.

Link