QUI SOM

El cicle temporal d’estudi, planejament i gestió urbanística, execució de la transformació del sòl i creació dels nous teixits urbans i de ciutat, requereix terminis molt dilatats de temps i la participació d’una gran diversitat d’agents.

El principal problema que planteja la transformació del territori és la capacitat de lideratge, la capacitat de conjugar els interessos públics i privats concurrents, i la capacitat de sempre sumar i mai restar.

PROMO, amb més de 30 anys d’història, és especialista en la dimensió econòmica i financera de l’urbanisme i del cicle de transformació del territori (concepte, planejament, gestió, execució i edificació) i en aquestes matèries es focalitzen bona part dels nostres serveis.

La transformació del territori és una activitat on hi conflueixen una gran diversitat de disciplines de coneixement i una gran diversitat d’agents i operadors. Això vol dir treball en equip, treball interdisciplinari i treball transversal amb el públic i el privat.

MIQUEL MORELL DELTELL

Economista

Llicenciat en Economia per la Universitat de Barcelona. 
Master in Business Administration per ESADE.
Executive Education in Corporate Finance per ESADE.

Soci de PROMO ASSESSORS CONSULTORS, S.A.
Membre de la Junta del Col.legi d’Economistes de Catalunya.
Vicepresident de la Comissió d’Economia Territorial i Urbana del Col.legi d’Economistes de Catalunya.
Membre de la Junta de l’Associació Catalana de Ciència Regional.
Membre del Grupo de Trabajo de Urbanismo y Ordenación del Territorio del Consejo de Economistas de España.
Com expert en ordenació territorial, urbanisme i habitatge, és membre de vàries Comissions Territorials 
d’Urbanisme, en representació del Col.legi d’Economistes de Catalunya.

AGUSTÍ JOVER ARMENGOL

Economista

Llicenciat en Ciències Econòmiques per la Universitat Autònoma de Barcelona.
Soci fundador de PROMO ASSESSORS CONSULTORS, S.A.

Membre de la Comissió d’Economia Territorial i Urbana del Col.legi d’Economistes de Catalunya.
Vicepresident del Grupo de Trabajo de Urbanismo y Ordenación del Territorio del Consejo de Economistas de España.
Secretari de la Comissió Intercol.legial de Territori i Urbanisme que acull els col.legis professionals d’Advocats de Barcelona, i d’Arquitectes, d’Economistes, d’Enginyers de Camins i d’Enginyers Industrials de Catalunya.
Com expert en ordenació territorial, urbanisme i habitatge, és membre de vàries Comissions Territorials d’Urbanisme, en representació del Col.legi d’Economistes de Catalunya.