PLANEJAMENT I GESTIÓ URBANÍSTICA

“Un camí de mil milles comença amb el primer pas”

Benjamin Franklin

L’urbanisme i la transformació del sòl s’han anat convertint en una cursa de fons i de llarga distància, amb un alt grau d’especialització i professionalització. La nostra experiència en planejament, gestió i execució de plans urbanístics ens fa mereixedors de la confiança dels principals operadors públics i privats.

PROMO ajuda a formular i gestionar la viabilitat econòmica i financera dels projectes urbanístics, a analitzar el seu impacte socioeconòmic i també a dimensionar els fluxos financers que generen sobre l’administració pública, en termes de sostenibilitat econòmica. El nostre compromís amb l’èxit dels projectes ens obliga a interioritzar i anticipar les dificultats inherents a cada operació amb la finalitat de poder liderar-los des del principi fins a la fi.