EXPERTS EN LA DIMENSIÓ ECONÒMICA I FINANCERA DE L'URBANISME

“Un repte ben definit es un repte pràcticament resolt”

Charles F. Kettering

PROMO dissenya i gestiona projectes d’inversió en l’àmbit de la transformació urbanística cercant el punt d’encontre entre els interessos públics i privats concurrents, i aportant els instruments necessaris per a la presa de decisions