RECERCA I PUBLICACIONS

“Lo importante es no dejar de hacerse preguntas”

Albert Einstein

A PROMO destinem una part important del nostre temps a estudiar, divulgar i a impartir formació per a altres professionals i operadors públics i privats.

És per aquesta permanent tasca de reciclatge i investigació en l’àmbit de l’economia, de l’urbanisme, de l’habitatge i de l’immobiliari que PROMO s’ha posicionat en el mercat.

Aquest coneixement acumulat al llarg de la nostra història ens permet afrontar projectes innovadors i donar resposta a múltiples interrogants vinculats a l’urbanisme i l’economia urbana que, més enllà de les consideracions morfològiques de tot projecte de base territorial, tenen una lògica que aflora a partir de les dinàmiques i fluxos econòmics generats en el territori.