PROJECTES D'INVERSIÓ

“El calçat que va bé a una persona és estret per a una altra,
no hi ha recepta que vagi bé per a tothom”

Carl Gustav Jung

Tota operació immobiliària que tingui una dimensió urbanística ha de sustentar-se en un marc de viabilitat econòmica i financera i, alhora, en un pla de negoci a la mida de qui n’assumeix el risc. Els projectes d’inversió immobiliària tenen una llarga durada i una elevada exposició al risc que sempre acaben tenint un impacte a nivell econòmic i financer. Identificar els factors de risc i anticipar els seus impactes, permet testar la capacitat d’aguant econòmic i financer de cada projecte i millorar la presa de decisions.

PROMO compta amb una dilatada experiència en assessorament d’alt valor afegit dissenyat i confegit a la mida del client. No existeixen dos projectes de transformació urbanística iguals, i cal avaluar la seva sensibilitat davant de l’alteració de variables endògenes i exògenes, permetent donar la millor resposta possible als interrogants que generen els projectes d’inversió a llarg termini.