PROMO Assessors Consultors forma part de l’equip redactor del PDU Vies Blaves Barcelona, recent projecte guanyador del Premi Catalunya de Territori – Enric Lluch 2020, convocat per la Societat Catalana d’Ordenació del Territori (Institut d’Estudis Catalans).

El jurat va valorar la seva simplicitat, alhora la seva alta capacitat de transformació d’un territori i la seva replicabilitat. Sent tot just una formalització en el pla legal d’un itinerari fluvial, es constitueix com una eina urbanística per donar cobertura a l’ús social del gaudi, respectuós del medi natural, d’accés universal a totes les persones, permetent la descoberta del territori de forma pausada, i afavorint la percepció del paisatge i del territori.

Felicitats a tots els professionals i tècnics integrants de l’Equip Redactor del PDU, i a totes aquelles persones que l’han fet possible.

Link:
http://www.scot.cat/notices/2020/05/resolucio_dels_premis_2020_de_la_societat_catalana_d_ordenacio_del_territori_3456.php

Premi Catalunya urbanisme