El jurat internacional del premi europeu Architectural Heritage Intervention ha concedit el premi de la categoria de planejament a la “MPGM per a la millora urbanística i ambiental dels barris de Gràcia”, elaborada pel despatx Jornet Llop Pastor i la Gerència d’Urbanisme de l’Ajuntament de Barcelona, i en la que PROMO Assessors Consultors es va encarregar de l’elaboració del document d’Avaluació Econòmica i Financera de la Modificació.

El jurat del premi, que és una iniciativa biennal, destaca que la MPGM és una proposta innovadora per afrontar els desafiaments de la contemporaneïtat, del canvi climàtic i de la inclusivitat social a través de l’habitatge assequible dins del context històric on es troba.

 

Link: Premiats a la 6a edició del Premi AHI