PROMO coordina i participa en les primeres jornades de formació organitzades conjuntament entre els col.legis professionals d’Enginyers de Camins, Canals i Ports, d’Economistes i d’Advocacia de Barcelona, destinades a aprofundir en l’anàlisi dels processos de presa de decisió de les administracions públiques i d’empreses privades en relació a projectes d’interès públic, en particular inversions en infraestructures, urbanisme i serveis públics.

Les Jornades han comptat amb el patrocini de la Federació de Municipis de Catalunya i la col.laboració del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.

Link: www.coleconomistes.cat