PROMO participa en el Postgrau en Dret Urbanístic adreçat a estudiants que volen obtenir una especialització capacitadora per ocupar llocs de responsabilitat en l’Administració local, o com a professionals en actiu, tant de l’Administració pública com del sector privat, que es relacionin amb les entitats locals.

Les sessions impartides per Miquel Morell i Agustí Jover se centraren en la viabilitat econòmica i financera del planejament urbanístic i en la sostenibilitat econòmica del planejament urbanístic.

Link: www.udg.edu