El passat 30 de març de 2023, Agustí Jover va comparèixer davant la Comissió de Drets Socials del Parlament de Catalunya, per exposar la situació del mercat de lloguer d’habitatge a Barcelona, a l’AMB, RMB i resta de Catalunya en relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei14/2017, de 20 de juliol, de la renda garantida de ciutadania.

Link video:

https://www.parlament.cat/ext/f?p=700:15:0:::15:P15_ID_VIDEO,P15_ID_AGRUPACIO:14341156,13090449