El passat 10 d’octubre es va organitzar per part de l’Agrupació de Tècnics Urbanistes de Catalunya, l’acte Un altre PDUM és possible? Observacions i debat sobre el Pla Director Urbanístic Metropolità aprovat inicialment. L’acte tenia com a objectiu aflorar reflexions i obrir un debat sobre algunes de les qüestions més rellevants del PDUM.

En aquest debat, Miquel Morell va participar com a ponent obrint la porta al debat del PDUM des de la vessant econòmica, tot comentant qüestions econòmiques claus del PDUM com els mecanismes econòmics de les transferències de sostre, la viabilitat i la sostenibilitat econòmica i financera del PDUM.

Link PDU aprovat inicialment