Miquel Morell participa en el Postgrau Urbanisme i Territori, adreçat a aparelladors, arquitectes tècnics, enginyers de l’edificació, arquitectes, enginyers, enginyers tècnics, geògrafs, llicenciats en Dret, i llicenciats en Medi Ambient..

La sessió impartida se centrà en la viabilitat econòmica i financera del planejament urbanístic.

Link: https://www.fundacioudg.org/ca/curs-postgrau-urbanisme-territori.html