El passat 5 d’octubre es va realitzar la presentació del Pla Director Urbanístic Metropolità (PDUM) al Col·legi d’Economistes de Catalunya, presentació que s’emmarca dins del cicle de sessions explicatives del PDUM als distints col·legis professionals que integren la CITU. Aquesta sessió, moderada per Miquel Morell, es va focalitzar en tres vectors: l’habitatge, l’activitat econòmica i l’encaix financer del Pla, i va comptar amb la partició de Ramon M. Torra, gerent de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, Xavier Mariño, director de l’Àrea de Polítiques Urbanístiques i Espais Naturals de l’AMB; Joan López, responsable d’Aspectes Econòmics del Servei de Redacció del Pla Director de l’AMB; Alexandra Quesada, cap de l’Oficina de Cohesió Social i Habitatge del Servei de Redacció del Pla Director de l’AMB; Jesús de la Varga, tècnic de la Direcció de Serveis de Projectes Singulars de l’AMB; i Jordi Duatis, arquitecte del despatx DUATIS arquitectes, SLP.

Link al video

Link PDU aprovat inicialment