Agustí Jover participa com a moderador en el seminari organitzat per Enfoque XXI sobre la nova llei d’habitatge. El seminari ha tingut per objectiu abordar aspectes civils, processals, urbanístics i fiscals de la nova llei d’habitatge, i ha comptat amb la participació d’Inmaculada Barrals, Catedràtica de Dret Civil de la Universitat de Barcelona, de Rafael Fernández, Magistrat Emèrit del Tribunal Suprem, de Alejandro Fuentes-Lojo, Vocal de la Comissió de Codificació de Catalunya, de Valentí Pich, President del Consell General d’Economistes d’Espanya, de Carles Sala, Responsable de l’Assessoria Jurídica dels Agents de la Propietat Immobiliària de Catalunya, i de Enrique Vendrell, Assessor Jurídic del Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida.

Tríptic Seminari