Miquel Morell i Agustí Jover participen en el Postgrau dret urbanístic, adreçat a estudiants que volen obtenir una especialització capacitadora per ocupar llocs de responsabilitat en l’Administració local, com a professionals en actiu, tant de l’Administració pública com del sector privat que es relacionin amb les entitats locals.

Les sessions impartides se centraren en la viabilitat econòmica i financera, i la sostenibilitat econòmica i financera del planejament urbanístic.

Link: https://www.fundacioudg.org/ca/diploma-postgrau-dret-urbanistic.html