PROMO imparteix la ponència La viabilitat econòmica d’actuacions urbanístiques previstes i no previstes en el Planejament General en el marc del Seminari Tècnic Local (2019).

La sessió impartida per Miquel Morell i Agustí Jover es va centrar en els efectes econòmics que generen les Modificacions de Planejament General quan tenen per objectiu delimitar noves actuacions de transformació urbanística, i quan tenen per objectiu modificar actuacions de transformació urbanística ja previstes en el planejament general.

Link: www.formacio.fmc.cat