SUPERILLES CIUTAT DE BARCELONA
SUPERILLES CIUTAT DE BARCELONA
SUPERILLES CIUTAT DE BARCELONA

Suport tècnic per a la gestió de la implantació del programa “Superilles de la ciutat de Barcelona. Integració de la xarxa d’eixos cívics amb prioritat del vianant, amb la resta de xarxes funcionals de la ciutat”

PROMO forma part de l’equip de treball per a la gestió de la implantació del programa Superilles de la ciutat de Barcelona / Integració de la xarxa d’eixos cívics amb prioritat del vianant, amb la resta de xarxes funcionals de la ciutat.

El suport executiu a la Secretaria Tècnica del Programa Superilles de l’Ajuntament de Barcelona se centra en donar suport metodològic i elaborar els continguts econòmics que demana l’Ajuntament.

PROMO s’incorpora a l’equip de treball com a especialista en avaluació de la incidència dels aspectes econòmics relacionats amb la gentrificació econòmica comercial i residencial dels àmbits d’actuació previstos en el programa.

Client:

Projectes similars