URBANITZACIONS AMB DÈFICITS
URBANITZACIONS AMB DÈFICITS
URBANITZACIONS AMB DÈFICITS

La perspectiva econòmica i financera a les urbanitzacions amb dèficits. Estudi de cas per a la formulació de diagnosi i propostes d’actuació

Anàlisi de les relacions socioeconòmiques i fiscals entre les urbanitzacions amb dèficits i les seves hisendes municipals.

Elaboració d’una nova metodologia que permet afrontar la territorialització dels ingressos i les despeses municipals amb l’objectiu de construir la balança fiscal d’un territori concret respecte de la resta del municipi.

Generació de coneixement i prospectiva vers el contingut econòmic i financer de les urbanitzacions amb dèficits, que generi un coneixement en profunditat de les dinàmiques econòmiques i financeres d’aquestes urbanitzacions per a poder establir possibles línies estratègiques i contribuir a la presa de decisions per part dels òrgans de govern i els agents implicats.

Client:

Projectes similars