Promoacsa participa en la setena edició de les jornades de formació d’avaluació de projectes públics i privats d’infraestructures, serveis públics i desenvolupament urbanístic – L’interès general i la viabilitat tècnica, financera i legal, organitzades pels col·legis professionals de camins, canals i ports, d’economistes i de l’advocacia de Barcelona.

Les jornades tenen per objectiu oferir un àmbit de discussió estratègica per a professionals directius de les administracions públiques i d’empreses públiques i privades, amb responsabilitats de planificació i gestió de projectes, des del convenciment que la complexitat creixent dels projectes d’inversió i/o regulació requereixen la integració del coneixement tècnic, econòmic i legal.