El passat 7 de novembre es publicà al DOGC el Decret Llei 3/2023, de 7 de novembre, de mesures urgents sobre el règim urbanístic dels habitatges d’ús turístic.

Adjuntem la refosa de la Llei d’urbanisme, amb les modificacions introduïdes per aquest Decret Llei 3/2023.

Aquest text refós té la voluntat de constituir una eina de treball útil per a tots aquells interessats en la matèria, que pot ajudar a treballar amb documents actualitzats de consulta recurrent.

Descarregar Text Refós de la Llei d’urbanisme