El passat 17 de març es publicà al DOGC la Llei 3/2023, de 16 de març, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic per al 2023.

Adjuntem dos documents interns de treball: la refosa de la Llei d’urbanisme i la refosa de la Llei del dret a l’habitatge, amb les modificacions introduïdes per aquesta Llei 3/2023.

Aquests dos textos refosos tenen la voluntat de constituir una eina de treball útil per a tots aquells interessats en la matèria, que poden ajudar a treballar amb documents actualitzats de consulta recurrent.

Descarregar Text Refós de la Llei d’urbanisme

Descarregar Llei Dret a l’habitatge