El passat 19 de setembre es va realitzar, per part de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i la Comissió Intercol·legial de Territori i Urbanisme (CITU), la presentació institucional del Pla Director Urbanístic Metropolità (PDUM) a l’auditori de la Universitat Pompeu Fabra. Aquest acte, moderat per l’economista Agustí Jover, tenia per objectiu presentar el PDUM des d’una perspectiva general, i és el primer d’un cicle de 6 sessions que es duran a terme als distints col·legis professionals que integren la CITU.

Link programa complert i inscripcions

Link PDU aprovat inicialment