El passat 17 de setembre de 2021, Agustí Jover va comparèixer davant la Comissió de Drets Socials del Parlament de Catalunya, per exposar la situació del mercat de lloguer d’habitatge a Barcelona, a l’AMB, RMB i resta de Catalunya.

L’exposició va permetre contrastar la dinàmica del mercat de lloguers, la falta de mesures per a enfortir la solvència de les llars amb risc d’exclusió residencial i la pèrdua de quota de mercat dels intervals de lloguer més assequibles a favor dels intervals de preu mig-alt.

link: Ponència Agustí Jover (parlament.cat)