El passat 24 d’octubre es va organitzar, per part de la Comunidad de Economistas, Territorio y Urbanismo (ETU) del Colegio Vasco de Economistas, amb la col·laboració del Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes del Gobierno Vasco, la Jornada “L’Habitatge de lloguer i la viabilitat econòmica i financera del planejament urbanístic”.

En aquesta jornada, Miquel Morell i Agustí Jover van abordar l’esquema metodològic d’avaluació econòmica i financera dels instruments de planejament derivat, introduint en aquesta avaluació econòmica i financera la promoció d’habitatge protegit de lloguer i el seu encaix en la cadena de valor de la transformació urbanística. Durant la jornada es van exposar diversos exemples d’avaluacions econòmiques i financeres de planejaments urbanístics derivats a Catalunya que incorporen l’anàlisi de l’habitatge protegit de lloguer.