El passat 8 de novembre de 2023 es va realitzar la cinquena edició de l’Àgora d’Urbanisme, un esdeveniment anual promogut i organitzat per l’Agrupació d’Arquitectes Urbanistes de Catalunya (AAUC). Aquest esdeveniment té per objectiu consolidar-se com un espai de referència de l’activitat de l’urbanisme a Catalunya. Durant l’acte d’aquest any 2023, es van tractar 5 blocs distints, Barcelona i els seus reequilibris urbans, Centralitats i activitat econòmica, Intervencions en sòl no urbanitzable i en patrimoni, Qüestions de models, i Polítiques i instruments d’habitatge.

Entre els diversos projectes seleccionats PROMO hi figurava com a autor dels continguts econòmics i financers, i en Miquel Morell va fer una breu exposició de l’aportació econòmica inclosa en el POUM de Mollet, projecte seleccionat en el bloc referent a polítiques i instruments d’habitatge.