Agustí Jover participa a la xarxa de televisions locals per parlar del Anteproyecto de ley estatal por el derecho a la vivienda impulsat pel govern de l’estat. L’entrevista se centrà en aquest avantprojecte de llei i en la situació actual del mercat de l’habitatge a Catalunya.

Link video