Miquel Morell participa en el curs de formació Introducció a l’Acció Urbanística Local: Planejament Urbanístic, organitzat per la Diputació de Barcelona entre els mesos d’abril i maig de 2023.

El curs, dedicat als instruments de planejament territorial i urbanístic, és el segon del cicle de 4 accions formatives dedicades a la Introducció de l’acció urbanística local, i continua la tasca ja encetada amb una introducció als principis bàsics, als conceptes legals i als agents que es van tractar en el primer curs.

El caràcter bàsic i introductori del curs fa que sigui adreçat al personal tècnic i directiu dels ens locals amb uns coneixements bàsics sobre la matèria que, o bé no disposen d’una formació prèvia en matèria urbanística, o bé vulguin adquirir de forma ordenada una visió de conjunt de la mateixa.

Link:

Introducció a l’Acció Urbanística Local: Planejament urbanístic