IMPACTE ECONÒMIC HUT MÓN RURAL
IMPACTE ECONÒMIC HUT MÓN RURAL
IMPACTE ECONÒMIC HUT MÓN RURAL

Avaluació quantitativa de l’impacte econòmic dels Habitatges d’Ús Turístic en el món rural català

 • Habitatges d'Ús Turístic (N, any 2018) 73.817
 • Món urbà 35.232
 • Món rural 38.585
 • Establiments de turisme rural (N, any 2018) 2.457
 • Món urbà 215
 • Món rural 2.242
 • Habitatges d'Ús Turístic en el món rural (N, 2018) 38.585
 • Municipis petits (fins a 500 habitants) 1.471
 • Municipis mitjans (entre 501 i 2000 habitants) 3.350
 • Municipis grans (més de 2000 habitants) 33.764
 • Establiments de turisme rural en el món rural (N, 2018) 2.242
 • Municipis petits (fins a 500 habitants) 984
 • Municipis mitjans (entre 501 i 2000 habitants) 730
 • Municipis grans (més de 2000 habitants) 528

L’impacte de les noves modalitats d’oferta turística vinculades a l’anomenada economia col.laborativa han posat en primera línia de debat el grau de riquesa que aquests tipus d’activitats aporten al territori, la capacitat de crear llocs de treball qualificats, el nivell de retorn a la col·lectivitat en termes de fiscalitat, l’impacte sobre l’evolució de les rendes de lloguer dels habitatges de primera residència, etc.

Tenint en compte aquests antecedents, PROMO ha dut a terme una anàlisi de l’impacte econòmic dels Habitatges d’Ús Turístic (HUT) en el món rural català mitjançant la metodologia Input-Output, a partir de la regionalització de la Taula Input-Output de Catalunya, i el càlcul dels impactes directes (estímul inicial en forma d’augment de demanda), dels impacte indirectes (resposta en forma de despesa d’altres sectors econòmics a l’estímul inicial produït per l’impacte directe), i dels impacte induïts (resposta en forma d’augment de la demanda d’altres sectors econòmics al estímul inicial produït per l’impacte directe), y dels impactes induïts (increments ocasionats pels augments de renda dels consumidors).

Client:

Projectes similars