MPGM PALAU DE LA MÚSICA CATALANA
MPGM PALAU DE LA MÚSICA CATALANA
MPGM PALAU DE LA MÚSICA CATALANA
MPGM PALAU DE LA MÚSICA CATALANA

Assessorament econòmic i financer a la Direcció General del Patrimoni de la Generalitat de Catalunya

Modificació puntual del PGM per deixar sense efecte la MPGM aprovada definitivament el 22 de juliol de 2009, que tenia per objectiu inicial incorporar una zona hotelera vinculada al Palau de la Música.

Amb posterioritat, va decaure la vinculació de l’ús hoteler amb el Palau de la Música i, en conseqüència, també va decaure l’interès públic de la MPGM de 2009.

La singularitat de la MPGM de l’any 2017 rau en derogar, en base al dret civil, la MPGM de 2009 i declarar vigents els paràmetres urbanístics anteriors al 22 de juliol de 2009.

Client:

Projectes similars