ESPAI BARÇA
ESPAI BARÇA
ESPAI BARÇA

Avaluació econòmica i financera i Sostenibilitat econòmica i financera de la Modificació del Pla General Metropolità en l’àmbit dels terrenys del FC Barcelona al districte de Les Corts

  • Superfície de sòl àmbit MPGM (M2): 286.350
  • Sostre Nou Camp Nou (M2):  166.228
  • Sostre Nou Palau Blaugrana (M2): 49.591
  • Sostre Terciari i Oficines (M2):  16.000
  • Sostre Hoteler (M2):  9.500
  • Sostre Comercial (M2):  2.500
  • Sostre Activitats en equipament esportiu (M2):  3.000
  • Càrrega urbanística (€):  31.210.969

El projecte Espai Barça abasta un àmbit territorial a l’entorn del conjunt d’equipaments i instal.lacions esportives de que disposa el FC Barcelona al barri de les Corts, en el centre de Barcelona.

El FC Barcelona fa anys que venia madurant la remodelació del conjunt dels seus equipaments esportius, projecte que ha comportat reordenar tot l’Espai Barça al barri de Les Corts i traslladar part de les activitats esportives a la Ciutat Esportiva del FC Barcelona ubicada en el municipi de Sant Joan Despí.

L’operació urbanística més emblemàtica és, òbviament, la de remodelació de l’entorn del Barça al centre de la ciutat de Barcelona. Aquest projecte s’ha vehiculat a través d’una modificació del planejament (Pla General Metropolità) en la que s’han hagut de buscar solucions als interessos públics i privats concurrents.

PROMO hem acompanyat al FC Barcelona, al llarg dels darrers anys, en la formulació i gestió d’aquest projecte urbanístic en la seva dimensió econòmica fins la seva aprovació definitiva.

El punt d’encontre entre els interessos públics i privats concurrents s’ha assolit, entre altres factors, a través de l’avaluació econòmica i financera de la MPGM, a través de l’anàlisi comparativa del rendiment econòmic abans i després de la modificació del planejament avui ja aprovada definitivament, i a través de l’anàlisi de l’impacte de l’operació sobre la hisenda municipal.

Client:

barça-logo

Projectes similars