NOU HOTEL A LA RAMBLA BARCELONA
NOU HOTEL A LA RAMBLA BARCELONA

Avaluació econòmica i financera del Pla Especial Integral d’adequació per l’ús d’hotel de l’edifici protegit nivell b situat al carrer Rambla 38 del districte de Ciutat Vella a Barcelona

  • Sostre Hoteler (M2) 3.917
  • Nombre habitacions (N) 50
  • Nivell Ocupació hotelera ciutat de Barcelona (%, 2019) 80%
  • ADR ciutat de Barcelona (€/habitació, 2019) 130

Viabilitat econòmica i financera d’un nou hotel a la ciutat de Barcelona. L’hotel es vehicula mitjançant un Pla Especial Integral per a l’ús hoteler d’un edifici situat a la Rambla de Barcelona.

Aquest projecte d’inversió vehiculat a nivell urbanístic a través d’un Pla Especial, es justifica des d’un punt de vista econòmic, avaluant econòmica i financerament la implantació de l’activitat hotelera.

El projecte defineix la categoria de l’establiment, el nombre d’habitacions, els espais de serveis comuns, els costos de rehabilitació de l’edifici catalogat, el nivell d’ocupació, les tarifes, els ingressos complementaris, el marge, i el valor de mercat.

Projectes similars