PDU GRANVIA LLOBREGAT
PDU GRANVIA LLOBREGAT
PDU GRANVIA LLOBREGAT

Avaluació econòmica i financera i Sostenibilitat econòmica i financera del Pla Director Urbanístic d’Ordenació del sector d’interès supramunicipal a l’àmbit de Granvia-Llobregat a l’Hospitalet de Llobregat

  • Sostre Oficines (M2) 442.441
  • Sostre Comercial (M2) 126.412
  • Sostre Hoteler (M2) 63.206
  • Càrrega urbanística prevista PDU (€) 175.934.335
  • Ingrés corrent municipal nova ciutat proposada (€) 11.662.056
  • Despesa manteniment nova ciutat proposada (€) 2.047.141
  • Ingressos corrents puntuals nova ciutat proposada (€) 22.784.972

Projecte d’inversió consistent en el soterrament d’un tram de ±1.000 metres de longitud de l’entrada a la ciutat de Barcelona per la Gran Via, a l’alçada de L’Hospitalet de Llobregat.

El soterrament permet resoldre l’actual cicatriu i reordenar els terrenys adjacents, amb l’objectiu de potenciar l’activitat econòmica i el mercat laboral, tot aprofitant les sinergies dels hospitals de Bellvitge i Duran i Reynals, de l’Institut Català d’Oncologia, del Campus Universitari de Bellvitge de la Universitat de Barcelona i dels centres d’investigació associats, així com de la situació estratègica de l’àmbit a nivell metropolità.

La magnitud econòmica de la inversió, la seva complexitat tècnica per l’enorme quantitat d’infraestructures afectades i la profunda transformació urbana d’una part central de l’àmbit metropolità, posen de relleu la gran oportunitat que representa el projecte i, alhora, les dificultats d’alinear en el temps la diversitat de voluntats i possibilitats que tenen els organismes públics afectats.

El repte per a PROMO ha estat integrar en el model d’anàlisi de viabilitat econòmica i financera tots els paràmetres que poden condicionar la despesa, l’ingrés i el temps d’aquest projecte tant des de la vesant pública com privada.

Client:

logo-consorci-2

Projectes similars