RAILWAY URBAN INTEGRATION CITY OF MURCIA
RAILWAY URBAN INTEGRATION CITY OF MURCIA
RAILWAY URBAN INTEGRATION CITY OF MURCIA

Cost Benefit Analysis Railway Urban Integration in the City of Murcia

  • Tram ferroviari soterrat (KM) 7
  • Sostre total previst Pla Especial (M2) 207.290
  • Habitatges (N) ±1.617
  • Increment del valor patrimonial consolidat (Mil.lions €) 92
  • Cost total del projecte (Mil.lions €) 613

Els projectes de transformació urbana vinculats a l’arribada de l’AVE a la ciutat de Múrcia i al soterrament d’una infraestructura ferroviària que travessa diversitat de teixits urbans consolidats, poden generar externalitats i impactes que van molt més enllà de l’estricta millora de la mobilitat, i aconseguir dinàmiques de regeneració urbana tant en els límits de la cicatriu com en la seva àrea d’influència.

Aquest tipus de projectes d’inversió, a banda d’incorporar la dimensió econòmica i financera, han de incorporar l’anàlisi d’impacte quantitatiu i qualitatiu que ajudi a avaluar la conveniència i oportunitat econòmica i social d’aquests projectes mixtos (renovació d’infraestructures i regeneració urbana).

L’anàlisi cost-benefici (CBA) aplicat al projecte d’inversió de l’arribada de l’AVE a Múrcia, incorpora tant les externalitats quantificables com les externalitats no quantificables (econòmiques, ambientals i socials), amb l’objectiu últim de donar suport a la Direcció de Projectes de la Divisió de Desenvolupament Urbà de l’European Investment Bank en el seu procés de presa de decisions per al finançament de projectes.

Client:

Projectes similars