PDU CENTRE DIRECCIONAL CERDANYOLA DEL VALLÈS
PDU CENTRE DIRECCIONAL CERDANYOLA DEL VALLÈS
PDU CENTRE DIRECCIONAL CERDANYOLA DEL VALLÈS

Avaluació econòmica i financera del PDU del Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès

  • Sostre Residencial (M2) 571.420
  • Sostre Activitat Econòmica (M2) 1.565.150
  • Nombre Habitatges (N) 5.377
  • Càrrega urbanística (€) 245.282.938

Es tracta de l’operació urbanística més gran a l’àmbit metropolità de Barcelona, ubicada a fora de la capital.

És un projecte d’inversió que té per objectiu generar nou sòl destinat a activitats econòmiques i habitatge per a una àrea d’influència que abasta la meitat est de l’àmbit metropolità.

Les característiques ambientals de l’entorn, la seva diversitat i riquesa del teixit econòmic, i la bona accessibilitat al port i a l’aeroport de Barcelona, fan que aquest projecte pugui trobar encaix en termes de mercat i a nivell econòmic i financer.

El Centre Direccional de Cerdanyola ha pogut acollir activitats econòmiques tecnològicament avançades, especialment vinculades amb l’activitat del sincrotró (l’accelerador de partícules circular més important del mediterrani) i la Universitat Autònoma de Barcelona.

Client:

Projectes similars