CRITERIS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE AGBAR
CRITERIS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE AGBAR

Disseny i difusió del nou model de repartiment de partides d’inversió segons criteris de desenvolupament sostenible

PROMO forma part de l’equip de treball d’AGBAR que té l’encomana de dissenyar i difondre un nou model de repartiment de partides d’inversió en la branca econòmica de l’arbre de decisió multicriteri.

Es cerca un model de repartiment òptim entre partides i subpartides d’inversió per tal de maximitzar la contribució al desenvolupament sostenible.

El model té per objectiu desenvolupar les eines i instruments necessaris per a la priorització de les inversions sota criteris d’impacte o risc econòmic, ambiental i social.

Client:

Projectes similars